Media » Akredytacje

Wisła Płock S.A. rozpoczyna proces przyjmowania akredytacji stałych na mecze rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2017/2018. Warunkiem ich otrzymania jest zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem i jego ścisłe przestrzeganie. Uprzejmie informujemy, że wszystkie akredytacje na mecze naszego klubu są przyznawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu Accredito.com.

 

 

Regulamin przyznawania akredytacji stałych oraz jednorazowych na mecze Wisły Płock w sezonie 2017/2018.

 

 

RODZAJE AKREDYTACJI I REGULAMIN

Akredytacje prasowe stałe są ważne na wszystkie krajowe mecze ligowe, pucharowe i towarzyskie Wisły Płock rozgrywane sezonie 2017/2018 w Płocku. Upoważniają do wstępu na trybunę prasową, salę konferencyjną i do tzw. strefy mieszanej oraz do wstępu na treningi (klub zastrzega sobie prawo zamknięcia niektórych treningów dla prasy) odbywających się na obiektach Wisły, a także na wszystkie imprezy organizowane przez Wisłę, na które zapraszani są dziennikarze.

 

LICZBA AKREDYTACJI:

1. Redakcji prasowej przysługują dwie akredytacje prasowe i dwie akredytacje fotograficzne.

2. Redakcji TV przysługują dwie akredytacje prasowe oraz dwie akredytacje dla obsługi technicznej. Zasada ta nie obowiązuje stacji telewizyjnej posiadającej prawa do transmisji lub retransmisji meczu.

3. Redakcja radiowa może otrzymać dwie akredytacje prasowe.

4. Redakcje portali internetowych mogą otrzymać jedną akredytację prasową i jedną akredytację fotograficzną. Przedstawiciele tych redakcji nie mogą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego lub wizualnego, dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej, zaś ich relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej.

5. Agencji fotograficznej przysługuje jedna akredytacja fotograficzna.

 

W niektórych wypadkach klub ma prawo wydać dodatkowe akredytacje redakcji na pisemny wniosek jej Redaktora Naczelnego/Kierownika działu sportowego. Odpowiednio oznakowani fotoreporterzy i kamerzyści TV mogą przebywać na płycie boiska - jednakże tylko i wyłącznie w strefach wyznaczonych i zgodnych z regulaminami PZPN, EKSTRAKLASY S.A. i Wisły Płock. Ponadto żadna z osób znajdujących się na płycie nie może zasłaniać jakichkolwiek materiałów reklamowych. Zdjęcia zrobione przez akredytowanych fotoreporterów mogą być publikowane w prasie i na stronach WWW tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy lub quasi-video streaming.

 

AKREDYTACJE PRASOWE I FOTO JEDNORAZOWE

W przypadku konieczności otrzymania jednorazowej akredytacji prasowej lub foto, redakcja prasowa, TV, radiowa i internetowa oraz agencja fotograficzna powinna wystąpić o wydanie akredytacji do klubu w formie pisemnej na wniosku o wydanie akredytacji prasowej na konkretne wydarzenie. Proces przyznawania takich akredytacji będzie ogłaszany za pośrednictwem serwisu Accredito.com najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem.

 

Liczba akredytacji jest ograniczona. Posiadacz akredytacji jest upoważniony do wstępu na trybunę prasową, salę konferencyjną i do tak zwanej strefy mieszanej.

 

WAŻNE:

1. Akredytacja jednorazowa jest ważna tylko na ten mecz, na który została wydana.

2. Osoby, które otrzymały jednorazową akredytację, zobowiązane są zwrócić kartę chipową po zakończeniu konferencji prasowej do osoby prowadzącej konferencję prasową.

 

KABINY PRASOWE

1. Wstęp do kabin prasowych posiadają wyłącznie akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy.

2. Kabiny prasowe wyposażone w napięcie elektryczne 230V znajdują się w centralnej części trybuny zachodniej.

3. W kabinach prasowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

 

WYWIADY

1. Zakazane jest przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na placu gry.

2. Żaden przedstawiciel prasy lub radia nie jest upoważniony do przebywania w strefie pomiędzy polem gry a trybunami stadionu.

3. Strefa mieszana do przeprowadzania krótkich wywiadów przez akredytowanych dziennikarzy będzie dokładnie zlokalizowana i dokładnie oznakowana w okolicach budynku, w którym znajdują się szatnie piłkarzy.

4. Wywiady muszą być przeprowadzane na tle ścianki sponsorskiej.

5. Akredytowany dziennikarz zobowiązuje się do autoryzacji wszystkich wypowiedzi/komentarzy/wywiadów udzielonych przez pracowników klubu (w tym sportowców), jeżeli udzielający wypowiedź/komentarz/wywiad zaznaczy taką konieczność. Nie dotyczy to wypowiedzi dla stacji radiowych i telewizyjnych oraz krótkich komentarzy udzielanych bezpośrednio po treningach i meczach bądź na konferencjach prasowych.

6. Klub zastrzega sobie prawo do przerwania wywiadu w trakcie jego realizacji i odebrania akredytacji prasowej osobom, które nie będą stosowały się do powyższych zasad.

 

KONFERENCJE PRASOWE

1. Nie później niż 20 minut po zakończeniu spotkania Wisły Płock na pierwszym piętrze budynku, gdzie znajdują się szatnie piłkarzy, będą odbywały się konferencje prasowe. Do udziału w pomeczowej konferencji są zobligowani trenerzy obu zespołów. Przewiduje się możliwość uczestniczenia w konferencji przez zawodników z każdej z drużyn.

2. Wstęp na pomeczową konferencję prasową mają wyłącznie akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy.

 

WNIOSKUJĄCY O AKREDYTACJĘ WIELOKROTNĄ LUB JEDNOKROTNĄ OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z POWYŻSZYM REGULAMINEM.

 

Złożenie wniosku nie oznacza przyznania akredytacji. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku dziennikarze oraz ich redakcje będą informowani za pośrednictwem serwisu Accredito.com. Ponadto klub zastrzega sobie prawo cofnięcia akredytacji, szczególnie w przypadku złamania zasad współpracy między klubem a daną redakcją/agencją lub jej pracownikiem.

 

Pracownicy i członkowie służb porządkowych Wisły Płock mają prawo na terenie klubu zażądać okazania akredytacji i legitymacji macierzystej redakcji/agencji. Akredytacja jest ważna tylko dla osoby, która składała wniosek. Akredytowana osoba musi posiadać przy sobie aktualną legitymację macierzystej redakcji/agencji. Akredytacja może podlegać konfiskacie, jeżeli została przekazana przez jej posiadacza innej osobie bez powiadomienia o tym fakcie klubu.